Transzplantáció Parkinson-kór kezelésére

Transzplantáció Parkinson-kór kezelésére

Transzplantáció Parkinson-kór kezelésére idáig csak kísérleti jelleggel történt. Számos érv szól a klinikai transzplantációs próbálkozások mellett. A sejtpusztulás egy speciális neurotranszmitter rendszert érint, ami erős és megalapozott kapcsolatot jelent a kardinális motoros tünetek és a striatalis dopaminhiány között. Szerencsére,  jól alkalmazhatók a kutatásban az állatmodellek és a pozitronemissziós tomográfia (PET-) lehetőséget teremt a beültetett graft túlélésének in vivo vizsgálatára. Az alábbi, viszonylag részletes információ ellenére le kell szögezzük, hogy jelenleg a mély agyi stimuláció – DBS műtét a leghatásosabb műtét. A remegés kezelésére a Vim-DBS, a mozgás meglassulásra a szubthalamikus stimuláció, rövidítve STN-DBS.  A műtéti lehetőségekről személyes konzultáción a NeuroMed Magánrendelő  idegsebészénél tájékozódhatnak.

Mellékvesevelő transzplantáció Parkinson-kór miatt

Az etikai problémák, valamint az immunológiai reakciók kockázatainak elkerülése érdekében fölmerült a beteg saját mellékvesevelőjéből származó kromaffin sejtek graftként történő felhasználása. Ezek a sejtek elsősorban adrenalint és noradrenalint, kisebb mennyiségben dopamint termelnek. Az első klinikai próbálkozásokat Svédországban végezték 1982 és 1985 között, de a nyitott, majd a stereotaxiás, autológ mellékvesevelő-transzplantáció csak rövid ideig tartó javulást eredményezett, így a sejtek mellékvese velőjéből való átültetését világszerte feladták.

Magzati középagy sejtek átültetése

Patkányokon és főemlősökön végzett állatkísérletek során szerzett megbízható adatok alapján nyílt vizsgálatot végeztek súlyos idiopathiás PK-s betegeken a Lundi Egyetemi Klinikán és más központokban. Az átültetésre kerülő embrionális ventralis mesencephalonsejteket frissen abortált (6–8 gesztációs hét) humán magzatokból nyerték.  18 beteg legalább egy éven keresztül immunszuppresszív terápiában részesült, a graftok hosszú távú túlélését PET-vizsgálatok bizonyították. Más okból kifolyólag elhunytaknál a graft túlélését szövettani vizsgálat bizonyította. Megfigyelték, hogy a beültetett dopaminerg sejtek hosszú távon nincsenek védve a beteg kórképétől.

Két közzétett prospektív, placebokontrollált vizsgálatot is végeztek többcentrumos és kettős vakmódszerrel az Egyesült Államokban. A Parkinson-kóros betegek randomizált módon kaptak vagy striatalis magzati sejteket, vagy színlelt sebészi beavatkozást egy koponyacsonton fúrt lyukon át. Az eredmény ugyanakkor kissé kiábrándítónak bizonyult, hiszen nem mutatkozott jelentős klinikai különbség a két csoport között az egyéves időszak végén. A graft indukálta dyskinesisek (GID) nagy arányban fordulnak elő gyógyszermentes állapotban. Néhány beteg esetében ez a mellékhatás annyira kifejezettnek bizonyult, hogy további mély agyi stimulációs (DBS) beavatkozásra volt szükség.

Következtetések

Elégséges bizonyítás híján ez az eljárás még nem válhat rutin idegsebészeti terápiává a betegek nagyobb csoportjában. Jelenleg új transzeurópai, több központú, a tervezési fázisban lévő kutatás zajlik a humán magzati agysejt-transzplantáció biztonságával és hatásosságával kapcsolatban. Ezt a programot az Európai Bizottság finanszírozza, és több európai központ is részt vesz benne – az alapot az eredeti, nyílt vizsgálatokban leírt technikák jelentik. Végül, az őssejtből létrehozott graftok jövőbeli transzplantációs célokra történő felhasználási lehetőségeinek föltárása alapkutatási és kísérleti szinten is folytatódik.

  A Neuromed Magánrendelő munkatársainak célja pácienseink magas szintű ellátásának biztosítása.
  Szolgáltatások között: mély agyi stimuláció (DBS) műtéti kivizsgálás Parkinson-kór, tremor, disztónia és más típusú mozgászavar miatt. Elbírálás gerincvelő stimuláció (SCS) előkészítése csillapíthatatlan fájdalom kezelésére. Műszeres remegés vizsgálat, tremorometria, mozgáselemzés. Műtét utáni agyi és gerinc pacemaker beállítás. Idegsebészeti agyműtét és gerincműtét előtti kivizsgálás, műtéti elbírálás és műtét utáni követés. Gyógytorna, fizikoterápia, transzkraniális egyenáram kezelés Parkinson kórban, CT és MR vizsgálatok szervezése rövid előjegyzéssel.

  NeuroMed Magánrendelő

  1026 Budapest, Júlia utca 2/C
  tel: +36 20 237 0344
  email: neuromed@parkinson.hu