Egyéb vizsgálatok

Parkinson-kór vizsgálatok

A Parkinson-kór megállapításához egyéb vizsgálatok is végezhetők. Ezeket elsősorban a hasonló tüneteket okozó idegrendszeri megbetegedések  kizárása vagy megerősítése céljából végezzük. A Parkinson-kór bizonyítására nem alkalmasak.

Fontos tudni, hogy nem áll rendelkezésünkre olyan műszeres vizsgálat, vagy laboratóriumi teszt, amivel egyértelműen, minden kétséget kizárva igazolható a Parkinson-kór.

A Parkinson-kór továbbra is klinikai diagnózisnak számít,  vagyis a tünetek és azok alakulása, valamint a gyógyszerreakció a legfontosabb szempont.

Egyéb Parkinson-kór vizsgálatok

Elektrofiziológiai vizsgálatok

 • Tremorometria: a tremor frekvenciájának és amplitúdójának mérése EMG (elektromiográfia) alapján. Ritkán végzik, szoftveres elemzés nem mindenhol áll rendelkezésre. Helyette inkább a mozgáskövető eszközök alkalmazása terjedt el mozgáselemzés céljából
 • Polymyographia: több izomról egy időben elvezetett EMG adatok a tremor frekvenciájáról, az izomkontrakciók időtartamáról, az antagonista izmok működésének fázis- és koherencia viszonyairól.
 • EEG vizsgálat: a corticalis tremor diagnózisához EMG-vel együtt. Fokális motoros rohamok kimutatása.

Neuropsychológiai vizsgálatok

Gondolkodás vizsgálata: MAWI (Magyar Anyagon standardizált Wesler- féle Intelligentia teszt), aven-teszt

Életkorhoz nem kötött skálák: Mini Mental State (MMS), Hachinski- féle dementia skála, Globális Deteriorisatiós Skála (GDS)

Memória vizsgálatok

Viselkedés memória vizsgálata: Rivermaed Viselkedés Memória Teszt, Visuospatialis memória, Rey- complex, Bender-Gestal teszt, Visuál interferncia, Órarajzolás teszt.

Depressió vizsgálata: Montgomery-Asberg, Beck-féle önértékelő teszt.

A Neuropszichológiai vizsgálatokat Parkinson-kóros betegek műtéti elbírálása során mis alkalmazzuk, elsősorban a szubtalamikus stimuláció – STN-DBS műtéti javallatának felállításához.

Genetikai vizsgálatok

Familiáris Parkinson-kór eseteiben elvégezhető az alfa-synuclein és a parkin gén mutációinak a vizsgálata.

LRKK2 gén mutációjának vizsgálata.

  A NeuroMed Magánrendelő munkatársai hisznek a professzionális hozzáállásban és abban, hogy a páciensek érdekeit, illetve egészségét kell szem előtt tartani. Magánrendelőnkben számos szolgáltatás elérhető: idegsebészet, gyógytorna, fizikoterápia, mozgáselemzés és mágneses stimuláció.

  NeuroMed Magánrendelő

  1026 Budapest, Júlia utca 2/C
  tel: +36 20 237 0344
  email: neuromed@parkinson.hu