Gyógytornászok számára

Gyógytornászok számára

A PARKINSON MOZGÁSTERÁPIA SZEMPONTJAI

 • Rigor/izomfeszülés
 • Freezing – mozgás lefagyása, indítási nehézség
 • Egyensúlyzavar
 • Manipulációs gyakorlatok
 • Tremor
 • Beszédzavar
 • Micrographia

RIGOR/IZOMFESZÜLÉS

1. Passziv kimozgatás:

 • óvatos nyak kimozgatás
 • kar-láb kimozgatás

Extensios, rotatios mozgásokat hangsúlyozzuk, tractioval kombinálva, ügyelünk a pontos kiinduló- és véghelyzetekre.

2. Ritmikus stabilizáció: végezhetjük ülő, oldalfekvő, négykézláb és álló testhelyzetekben. A facilitálást a vállöv és medenceövnél adjuk. Megkérjük a beteget tartsa meg a helyzetét, ne engedje hogy elmozdítsam.

3. PNF extensiot, kirotátiot forszírozzuk elsősorban, a mozgást először passzívan, vezetett aktivan majd aktivan végezzük. Fontos a tractio, rotatio hosszú fenntartása.

ˇ -Felső végtag: 1/1 Flexios, adductios, kirotatios minta

1/2 Extensios, abductios, berotatios minta

2/1 flexios, abductios, kirotatios minta

2/2 extensios, adductios, berotatios minta

Alsó végtag: u.a.

Törzsminták:

Flexios minta indítása:

 • vállövvel-anteiror elevatio
 • karral: extensios, adductios, berotatios minta
 • fejjel: flexios minta
 • ezek kombinácioi

Extensios minta indítása:

 • vállöv: posterior depressio
 • kar: extensios, abductios, berotatios minta, flexios, abductios, kirotatios minta

Szőnyegtechnika:

hanyattfekvésből oldalfekvésbe fordulás

 • alulról indított: a beteg a térdeket dönti oldalra, majd ezt követi a vállöv
 • felülről indított: a beteg a vállövet fordítja először, majd a medencéjével
 • a feladatot nehezítjük, ha a vállöv és medence területén ellenállást adunk
 • provokálhatjuk a mozgást a kar extensios, adductios, berotatios ill. flex., add., kirot. mintájával vagy az alsó végtag ext., abd., kirot. ill. ext.,add., kirot. mintájával

oldalfekvésből hasra fordulás:

 • alulról indított: medencét dönti
 • felülről indított: vállövvel indít
 • ”an block” fordulás:egyszerre indul a medence és a vállöv
 • Pnf: -flex.,kirot. minták azonos oldalra fordit
 • berotatios minták ellenoldalra fordit

hason fekvésből négykézláb helyzetbe fordulás

 • vállöv:post., depr., felső végtag:ext., abd.,berot. minta, a kar így a mellkas alá kerül
 • medence: post.,depr., így a beteg alkartámaszba kerül
 • függőlegesen rányomok a lapockára, négykézláb helyzetbe kerül a beteg

Gyakorlatok

HANYATTFEKVÉS:

1. elongácio megtanítása: az alsó végtag nyújtott helyzetben, párhuzamosan van, karok a törzs mellett, sarokkal lefelé, fejtetővel felfelé megnyújtózunk. Megfeszítjük a combokat, feneket, hasat. Megtartjuk ezt a helyzetet. Majd lazítunk.

2. megnyújtózunk karral fül mellé, lábakkal lefelé. Ellentétes kar-láb nyújtózik, egyszerre a két kar, két láb.

3. felhúzzuk talpra az egyik lábat, vissza kinyújtjuk, majd a másik lábat. Cseréljük, váltva húzzuk fel egyiket -másikat.

4. hozzá kötjük a kart, nyújtva visszük fel a fül mellé egyik kart, másik kart. Ellentétes kar nyújtása, láb felhúzása, váltva cseréljük.

5. egyszerre húzzuk fel a két lábat talpra, és együtt a két kart a fül mellé nyújtjuk, egyszerre lehozzuk. 3-szor, 4-szer ismételjük.

6. a két láb talpon marad, hasat –feneket összeszorítjuk és billentjük a medencét előre majd hátra.

7. u.a. a helyzet, a két térdet kidöntjük egyik oldalra majd a másik oldalra. Összekötjük a karral: a térdek jobbra döntenek, a karok balra áthajolnak, jól megnyújtózunk, a mozgást a fej is követi. Cserél a kar másik oldalra, dönt a térd. Váltva lehet kicsit tempósabban.

8. lábak maradnak talpon, hasat behúzzuk, feneket szorítjuk, megemeljük a medencét, megtartjuk, majd leengedjük. Ismétlés.

9. elongáció, nyújtózás karral, lábbal

10. biciklizés a levegőben.

OLDALFEKVÉS:

1. lábak 90 fokban hajlitva vannak, felül lévő lábat megemeljük, letesszük.

2. Levegőben megtartjuk a lábat, hashoz felhúzzuk és hátra kinyújtjuk. Hashoz húzzuk és előre nyújtjuk ki.

3. felül lévő lábat nyújtva megemeljük és a kart a fül mellé nyújtjuk, a lábat hashoz húzzuk ,lehozzuk a kart. Ismétlés.

4. karral hátranyújtózunk majd előre, összekapcsoljuk az alsóvégtaggal. Láb előre lendül, karral hátra nyújtózunk. Majd fordítva.

5. Karunkat magunk elé letesszük, rátámaszkodunk és előre engedjük a mellkast, majd felnyomjuk magunkat kiinduló helyzetbe.

6. kar elöl támaszkodik, medencét közelítjük a talajhoz majd vissza. Utána egyszerre medence, mellkas közelit a talajhoz és felnyomjuk magunkat.

HASONFEKVÉS:

Elongáció:u.a.
kifeszítjük a térdeket, lábujjhegyre támaszkodunk és ellazít.
Hajlítjuk az egyik térdet, másikat. Egyszerre hajlít a két térd majd nyújt.
Hajlítva marad az egyik láb és hajlítva megemeljük, megtartjuk a levegőben és letesszük, másik láb u.a., A hajlított lábat megemeljük, megtartjuk a levegőben kinyújtjuk és visszahajlít. másik láb.
Nyújtva emeljük egyik lábat majd a másikat.
Karokat a fül mellé nyújtjuk és megemeljük az egyiket, másikat, majd egyszerre a kettőt. Megemel a bal láb és a bal kar egyszerre és megtart. Másik oldalon is. Ellentétes kar- és lábemelés.
Karokat behúzzuk a mellkas alá és óvatosan felnyomjuk magunkat, visszaengedjük.
Ebből a helyzetből négykézláb helyzetbe feltoljuk magunkat.

NÉGYKÉZLÁB:

Elongáció megéreztetése.
Egyik kart a fül mellé nyújtjuk letesszük. Másik kart is.
Felnyújt fül mellé, onnan oldalon keresztül lehoz a kar a törzs mellé. Vissza fül mellé, letesz. Mindkét oldalra.
Nyújtott kart oldalt visszük fül mellé, kifordulunk törzsből, utána néz a fej, majd vissza lehoz a kar. Ellenoldalra is.
A kart felhozzuk fül mellé és elhajolunk az ellenoldalra, megcseréljük a kart és áthajolunk.
Hasat szorítva megemeljük az egyik lábat nyújtva letesszük.
Nyújtott lábat hashoz húzzuk, onnan hátranyújtjuk, ismételjük. Mindkét oldalra.
Nyújtott lábat megtartjuk a levegőben és hozzáemeljük az ellenoldali kart.
Megcseréljük.
Hasat behúzzuk, domborítjuk a hátat, fejet lehajtjuk, majd homorít a hát, fejet hátra hajtjuk.

SZÉKEN ÜLVE:

1. Megéreztetjük a beteggel az elongációt ülve is, kezek a térdeken, fejtetővel felfelé megnyújtózunk.

2. Medencét billentjük hátra has behúzással, gömbölyű a hát, medencét előre billentjük, fejtetővel megnyújtózunk felfelé.

3. Megtartva a nyújtott testhelyzetet, átvisszük a testsúlyt egyik medencefelünkre, majd a másik oldalra is.
Karokat hajlítva előre döntünk, onnan hátra.
Körzésszerűen folytatjuk a gyakorlatot.

4. Oldalon keresztül felvisszük a két kart a fül mellé, tágítjuk a mellkast, előre hajolva kiengedjük a levegőt.

5. Egyik kart előre nyújtjuk a másikat hátra, váltva lendítjük előre hátra. Fej követi a karok mozgását, a hátul lévő kar után fordul a fej. Majd ellentétesen az elöl lévő kar oldalára fordul.

6. Két kar a törzs mellett, hajlít a könyök és megérintjük a vállakat. Vissza kinyújt a kar a törzs mellé. Egyszer a tenyérrel majd a kézháttal érintjük a vállat.

7. Könyök 90 fokban hajlítva, felkar szorosan a törzs mellett, ujjak terpeszben összeérintjük a kezeket és szétnyitjuk.

8. Kiindulási helyzet u.a., felnyújtjuk a karokat a fül mellé onnan oldalon keresztül lehozzuk , zár a test mellé. A gyakorlatot tempósan, ritmusra végezzük.

9. Lazításként, vállkörzés. Lerázzuk a karokat.

10. Két kezet összekulcsoljuk , felvisszük fül mellé onnan a tarkóhoz tágítjuk a mellkast, lehozzuk a karokat kiengedjük a levegőt.

11. Derék mögött kulcsol a kéz, tágít a mellkas, fel a tarkóhoz visszük a kart. Váltva, hol lenn, hol fenn a kéz.

12. Lazításként karkörzés.

13. Hátunk mögött letámaszkodunk, nyújtva megemeljük az egyik lábat és kitesszük oldalra. Visszazár a láb és másik oldalt. Egyszerre nyitjuk a lábakat és összezár.

14. Hashoz húz az egyik láb, és előre nyújt, másik.

15. Egyik láb elöl, másik hátul, váltva egyszerre cseréljük, tempósan.

Térdekre támaszkodva felállunk.

ÁLLÁS:

1. Elongáció, két karral felnyújtózunk, beengedjük a levegőt, lehoz a kar kiengedjük a levegőt, u.a. lábujjhegyen állva

2. Labdát veszünk a kézbe, magunk előtt feldobjuk és elkapjuk.

Egy kézzel dobjuk fel és kapjuk el.

Hátunk mögött dobjuk és magunk előtt kapjuk el.

FREEZING~MOZGÁS LEFAGYÁS,INDÍTÁSI NEHÉZSÉG

ÁLLÁS:

A beteg terpeszben áll, hajlítja az egyik térdét, ráviszi a testsúlyt, onnan átviszi a másik térdére. Váltva egyik térd másik térd.
Támadó állásban van a beteg: elöl lévő lábát, hajlítja, ráviszi a testsúlyt majd nyújt a láb ,felállás. Hátsó lábára viszi a testsúlyt, vissza középre.
Kiindulás u.a., hajlítja mindkét lábát ,térde közelit a talajhoz, majd vissza fel. Kis rugózással megtartjuk a testhelyzetet.

Bordásfalnál:

4. Kis terpeszben áll a beteg, kapaszkodik a bordásfalba, mindkét térdet egyszerre hajlítjuk, félig leguggolunk, felállás. Ismételjük, majd megpróbálunk tejesen leguggolni.

5. Bordásfallal szembe helyezkedünk, letérdelünk, egyik lábat előre visszük „támadó állásba”, megkapaszkodunk vállmagasságban, és előre visszük a testsúlyt. Visszajövünk középállásba, és hátra visszük a testsúlyt.

6. Oldalt állunk a bordásfalnak, egyik kézzel kapaszkodik, bal lábát előre tesszük, ráviszi a testsúlyt, visszalép a lábával. Ismétlés. Majd előre lép, onnan hátra lép, ráviszi a testsúlyt.

7. Folyamatosan ismételjük előre –hátra. Mindkét lábbal gyakoroljuk.

8. Szemben állunk a bordásfallal, mindkét kézzel kapaszkodunk, oldalra kilép egyik lábbal, majd másik lábbal. Oldal-lépésekkel végig megyünk a fal mellett.

9. Kiindulás u.a., megkapaszkodunk fellépünk a bordásfal első fokára, majd le. Mindkét lábbal gyakoroljuk.

10. A bordásfal mellé egy széket helyezünk, a beteg így meg tud kapaszkodni, gyakoroljuk a székről felállást ill. leülést.

11. Pókülésben helyezkedünk el, előre visszük a testsúlyt a lábakra onnan át a karokra. Előre –hátra rugózunk.

12. Zsámoly előtt állunk, fellépünk az egyik lábbal ,rávisszük a testsúlyt és lelépünk. Másik lábbal is.

ÜLÉSBEN:

1. Automatikus facilitácio: Beteg háta mögött állok, karok nyújtva előre-hátra lendülnek, vállövnél fogva lendítem a beteg karját. Egyik lába kissé előre helyezett, a kellő lendülettel felállítom a beteget. Ugyanazzal a lendülettel visszaültetem a székbe.

2. Ülésben a beteggel szemben állok, medencéjét stabilizálom, és enyhe húzással megkérem, hogy álljon fel. Nehezítve a medencéjénél ellenállást adok.

ASSZISZTÁLT JÁRATÁS

1. Beteggel szemben állok, vállból facilitálom. Ritmusos járatás együtt a beteggel

2. Beteg mögött állok u.a.

3. Járás nemcsak előre, hanem hátra is.

4. Segédeszközzel: 2 db golyós végű bot, a beteg megfogja mindkét bot egy-egy végét, a gyógytornász a másik végét.

5. A beteg követi a mozgást, amit a bot éreztet vele. Előre –hátra és oldalra is megéreztetni a mozgást.

6. Járatás a PNF módszerével.

EGYENSÚLYZAVAR

OLDALFEKVÉSBEN:

-kar-láb gyakorlatok

1. Felül lévő lábát nyújtva előre viszi, majd hátra. Váltva cseréljük.

2. Mikor a lábat előre visszük, karral hátra nyújtózunk. Megcseréljük a kar láb helyzetét. Lendületesen

3. Karral a medence felé nyújtózunk, emelkedik a vállöv és a fej is.

4. Hozzá emeljük a lábat. Megtartjuk ezt a helyzetet pár másodpercig és ellazítunk.

5. Lábat előre hozzuk, leérintjük a sarkat, hátra visszük, és lábujjhegy érinti a talajt. Hozzákapcsoljuk a karmozgást ellentétes irányba.

6. Két karral elöl támaszkodva felnyomjuk magunkat ülő helyzetbe, a mozgást a derék, váll, fej és végül a kar indítja.

7. A gyakorlatokat mindkét oldalon végezzük.

-ritmikus stabilizáció: vállöv és medence facilitálása

-stabilizáló visszafordítás

ÜLŐHELYZETBEN:

SZÉKEN ÜLVE:

 • ritmikus stabilizáció: vállöv, medence
 • stabilizáló visszafordítás

1. Beteg mögött állok, vállövét fogom és enyhe lökéssel előre kimozdítom az egyensúlyából. Próbálja meg megtartani a helyzetet és nem előre esni.

2. Elölről a vállakat hátra mozdítom, tartsa meg a helyzetet.

3. Oldalra u.a.

4. Karok oldalt nyújtva, kis húzással kimozdítom a beteget az egyensúlyából egyik-másik oldalra. Cél – nyerje vissza az egyensúlyát!

3. Összekulcsolva felnyújt a kar a fej fölé, majd kissé előre hajolva lehozzuk. Felvisszük egyik fül mellé, le, másik fülhöz, le.

5. Marad a kar fent, elhajolunk egyik oldalra, át a másikra. Lendületesen váltva.

PHYSIOBALL:

 •  előbbi gyakorlatok
 • ritmikus stabilizáció
 • PNF- karminták

Terpeszben ül a beteg, előre – hátra gördítjük a labdát. Előre menet kissé hátra hajolunk, hátrafelé menet kissé előre.Oldalra is gurulunk, karral segítünk megtartani a helyzetet. Majd körbe gurulunk a labdával.
Picit rugózunk a labdán, megéreztetjük a beteggel. Nagyobbat rugózva felállunk.Visszaülünk.
Egyik lábat kinyújtjuk előre, vissza letesszük, váltva majd egyszerre
Ráhasalunk a labdára: előre – hátra gurítjuk magunkat
Karokat elöl letámasztjuk, lábak elemelkednek a talajról. Ebben a helyzetben megemeljük az egyik kart, és vissza letesszük, másikat is.
Karok támaszkodnak, nyújtva megemeljük egyik lábat, másik lábat, majd kivisszük oldalra. Letesszük.
Azonos oldali kar- láb emel, ellentétes kar- láb.
Manuálisan kibillentjük a beteget az egyensúlyából, előre, hátra, oldalra

ÁLLÁSBAN: -bordásfalnál

1. A beteg szemben áll a bordásfallal, vállövénél enyhe nyomással rádöntöm a bordásfalra. A beteg könyökhajlítással megtámaszkodik és visszanyomja magát kiinduló helyzetbe.

2. Oldalt áll a beteg a falnak és így döntöm rá. Mindkét oldalt.

3. PHYSIOBALL segítségével az ülő gyakorlatokat a bordásfal mellett ismételhetem.

NÉGYKÉZLÁB HELYZETBEN

1. Elongáció megéreztetése.

2. Kar és lábnyújtások, azonos oldat egyszerre, ellentétes oldalt.

3. Oldalra kivinni a lábat, karral kombinálva.

4. Azonos oldali kar közelítése a medencéhez, mindkét oldalra.

5. Előre visszük a testsúlyt a karokra, majd hátra lábakra.

6. Oldalra visszük a testsúlyt azonos kar –lábra.

7. Körözve visszük a testsúlyt. Előre, oldalra, hátra.

MANIPULÁCIÓS GYAKORLATOK

ÜLÉSBEN: -kar alátámasztva

1. fogóerő növelése: kis labdával vagy gyurmával, megszorít és elenged

2. különböző nagyságú- és felületű labdát görget, előre hátra

3. thera-band szalag: megszorítja mindkét kezével, széthúzza a szalagot és elengedi

4. labda pöckölése

5. ujjbegy érintése ujjbeggyel, ujjhegy érintése ujjheggyel

6. Széken ülve: lábak terpeszben, két láb között egy labdát nyolcas alakban átadunk egyik kézből a másikba.

7. Páros gyak.: -labda dobálása egymásnak, labdavezetések

8. Célzó gyak: -kislabdával, pöttyös labda, kosárlabda
TREMOR

1. -érintett testrészre nyomást gyakorolunk

2. -kis tárgy kézben tartása, megszorítása elengedése

3. -súlyterhelés, saját testsúlyával rátámaszkodik, különböző testsúly áthelyezéses gyak.pl. Ülésben a karokra viszi át a testsúlyát

BESZÉDZAVAR

1. Arcizmok erősítése :-fújja fel az arcát

2. csücsörítsen a szájával

3. száj nyitása zárása

4. Érzelmek kifejezése:-szomorúság, öröm,bánat,bosszúság,csodálkozás,félelem,

5. Gesztikulálás

6. Magánhangzók, szótagok, szavak gyakoroltatása

7. Tükör előtt vers, mese hangos felolvasása

MICROGRAPHIA

1. Írás gyakorlása: először levegőbe rajzoljuk:- Íráselemek –függőleges, vízszintes, görbe, U-vonal írása, alsó, felső hurok ,kör rajzolása

2. Az íráselemek összekötése szótagok, mondatok

3. Előre megrajzolt íráselemek átrajzolása, különböző méretű, sortávú füzetbe.

4. Házi feladat otthonra

Az oldalt összeállította: Arszin Veronika gyógytornász

  A Neuromed Magánrendelő munkatársai hisznek a professzionális hozzáállásban és abban, hogy a páciensek érdekeit, illetve egészségét kell szem előtt tartani. Magánrendelőnkben számos szolgáltatás elérhető: idegsebészet, gyógytorna, fizikoterápia, mozgáselemzés és mágneses stimuláció.

  RENDELŐ

  1026 Budapest, Júlia utca 2/C

  TELEFON

  +36 20 237 0344

  EMAIL

  neuomed@parkinson.hu