Diagnosztika

Parkinson-kór diagnózis megállapítása nem egyszerű feladat. Sok korszerű vizsgálati módszer van birtokunkban, ennek ellenére nem mindig alakíthatóü ki egyértelmű vélemény. Néha csak a több éves köcetés alapján állapítható meg biztonséággal a diagnózis.

Parkinson-kór diagnózis megállapítása

Diagnosztika

A Parkinson-kór diagnózis a klinikai tüneteken alapul. Korábban úgy vélték, hogy a biztos diagnózis csak szövettani vizsgálat alapján állítható fel. Ma már ez sem állja meg teljességgel a helyét, mivel több neurodegeneratív betegség is mutathat hasonló szövettani képet. A jellemző elváltozások: a substantia nigra meghatározott lokalizációjú, melanin tartalmú idegsejtjeinek degeneratív pusztulása, a pusztuló neuronokban zárványok (Lewy- testek).

A diagnózis felállításához elengedhetetlen a többszöri vizsgálat és a beteg hosszú távú követése.

Klinikai diagnosztikai kritériumok

1. Motoros alaptünetek

hypokinesis/ bradykinesis: nehéz a tanult, automatikus mozgások (pl. járás) megkezdése és megállítása

a mozgás lelassul (csökken a mozgás amplitúdója)

rigor: a flexorok és extensorok egyidejű tónusfokozódása

nyugalmi tremor: leggyakrabban a kezekben és az ajakban jelentkezik. A kezekben gyakran stereotyp mozgást, pl. pilulasodrást utánoz.

tartási instabilitás: megjelenése progresszióra utal.

A Parkinson-kór diagnózis felállítható, amennyiben:

 • hypokinesis és még legalább egy alaptünet jelen van
 • ha az első vizsgálatkor: egy alaptünet klinikailag lehetséges
 • két alaptünet klinikailag valószínű
 • három vagy több tünet jelenléte klinikailag biztos PK-t támaszt alá

A diagnózist megerősítik az ún. prospectiv diagnosztikai kritériumok is.

 • szigorúan féloldali kezdet
 • nyugalmi tremor
 • progresszív kórlefolyás
 • a levodopa hatékony, hatékonysága öt év után is megfigyelhető
 • 5-6 éves levodopa kezelés után követő motoros fluktuáció alakul ki

2. Klinikai vizsgálatok

UPDRS (Unified Parkinsons Disability Rating Scale /egységes Parkinson –kór pontozó skála) a III. motoros része pontos információt ad a motoros teljesítmény, a mozgáskészség aktuális állapotáról.

 • Hoehn –Yahr beosztás a klinikai tünetek mellett azt értékeli, hogy a beteg munkaképessége, önállósága a mindennapi életben milyen mértékben megtartott. Alkalmas a progresszió megítélésére.
 • Webster skálát a Parkinson-kór súlyosságának felmérésére dolgozták ki. Az állapot előrehaladásával a pontszám növekszik.
 • Levodopa teszt: a vizsgálat előtti 24 órában minden gyógyszert elhagyunk. A Webster értékelő skála szerint a tesztgyógyszer bevétele előtt vizsgáljuk meg a beteget, majd 2×250 mg Madopart, vagy 2×275 mg Sinemetet kap a beteg. Mozgásteljesítmény maximális javulásakor (45-150 perc elteltével) megismételjük a vizsgálatot értékelő skála segítségével. A teszt akkor pozitív, ha a javulás eléri a 25%-ot.
 • Apomorfin teszt: A vizsgálat előtti 24 órában felfüggesztjük a gyógyszereket, de ez alatt a beteg 8 óránként 20mg Motiliumot kap. A gyógyszerbeadást megelőzően elvégezzük a vizsgálatot, majd a beteg 2 mg Apomorfint kap subcutan. Ezt követő 30-60-120 percben végezzük el ismét a vizsgálatot. 25%-os javulás pozitív eredményt jelent.
 • Írásvizsgálat: a beteg leírja nevét, spirál teszt rajzolása

Képalkotó vizsgálatok

 • CT és MRI vizsgálatokkal egyéb organikus idegrendszeri betegségeket zárunk ki.
 • SPECT vizsgálat: ettől a regionális vérátáramlás vizsgálattól csak indirekt információt kapunk egyéb betegségekről.
 • A PET vizsgálat, ha isotoppal jelölt levodopát alkalmazunk jelzőanyagként, a nigrostriális rendszer in vivo megjelenítésére alkalmas.

Electrofiziológiai vizsgálatok

 • Tremorometria: a tremor frekvenciájának és amplitúdójának mérése.
 • Polymyographia: több izomról egy időben elvezetett EMG adatok a tremor frekvenciájáról, az izomkontrakciók időtartamáról, az antagonista izmok működésének fázis- és koherencia viszonyairól.
 • EEG vizsgálat: a corticalis tremor diagnózisához EMG-vel együtt. Fokális motoros rohamok kimutatása.

Tremorometriát ma inkább a modern számnítógépes mozgáskövető rendszerekkel és komputeres mozgáselemzéssel végezzük

Neuropszichológiai vizsgálatok

Gondolkodás vizsgálata: MAWI (Magyar Anyagon standardizált Wesler- féle Intelligentia teszt), aven-teszt

Életkorhoz nem kötött skálák: Mini Mental State (MMS), Hachinski- féle dementia skála, Globális Deteriorisatiós Skála (GDS)

Memória vizsgálatok

Viselkedés memória vizsgálata: Rivermaed Viselkedés Memória Teszt, Visuospatialis memória, Rey- complex, Bender-Gestal teszt, Visuál interferncia

Genetikai vizsgálatok

Familiáris PK eseteiben ma már elvégezhető az alfa-synuclein és a parkin gén mutációinak a vizsgálata.

  A NeuroMed Magánrendelő munkatársai hisznek a professzionális hozzáállásban és abban, hogy a páciensek érdekeit, illetve egészségét kell szem előtt tartani. Magánrendelőnkben számos szolgáltatás elérhető: idegsebészet, gyógytorna, fizikoterápia, mozgáselemzés és mágneses stimuláció.

  NeuroMed Magánrendelő

  1026 Budapest, Júlia utca 2/C
  tel: +36 20 237 0344
  email: neuromed@parkinson.hu