Diagnosztika

Parkinson-kór diagnózis megállapítása nem egyszerű feladat. Sok korszerű vizsgálati módszer van birtokunkban, ennek ellenére nem mindig alakíthatóü ki egyértelmű vélemény. Néha csak a több éves köcetés alapján állapítható meg biztonséággal a diagnózis.

Parkinson-kór diagnózis megállapítása

Diagnosztika

A Parkinson-kór diagnózis a klinikai tüneteken alapul. Korábban úgy vélték, hogy a biztos diagnózis csak szövettani vizsgálat alapján állítható fel. Ma már ez sem állja meg teljességgel a helyét, mivel több neurodegeneratív betegség is mutathat hasonló szövettani képet. A jellemző elváltozások: a substantia nigra meghatározott lokalizációjú, melanin tartalmú idegsejtjeinek degeneratív pusztulása, a pusztuló neuronokban zárványok (Lewy- testek).

A diagnózis felállításához elengedhetetlen a többszöri vizsgálat és a beteg hosszú távú követése.

Klinikai diagnosztikai kritériumok

1. Motoros alaptünetek

hypokinesis/ bradykinesis: nehéz a tanult, automatikus mozgások (pl. járás) megkezdése és megállítása

a mozgás lelassul (csökken a mozgás amplitúdója)

rigor: a flexorok és extensorok egyidejű tónusfokozódása

nyugalmi tremor: leggyakrabban a kezekben és az ajakban jelentkezik. A kezekben gyakran stereotyp mozgást, pl. pilulasodrást utánoz.

tartási instabilitás: megjelenése progresszióra utal.

A Parkinson-kór diagnózis felállítható, amennyiben:

 • hypokinesis és még legalább egy alaptünet jelen van
 • ha az első vizsgálatkor: egy alaptünet klinikailag lehetséges
 • két alaptünet klinikailag valószínű
 • három vagy több tünet jelenléte klinikailag biztos PK-t támaszt alá

A diagnózist megerősítik az ún. prospectiv diagnosztikai kritériumok is.

 • szigorúan féloldali kezdet
 • nyugalmi tremor
 • progresszív kórlefolyás
 • a levodopa hatékony, hatékonysága öt év után is megfigyelhető
 • 5-6 éves levodopa kezelés után követő motoros fluktuáció alakul ki

2. Klinikai vizsgálatok

UPDRS (Unified Parkinsons Disability Rating Scale /egységes Parkinson –kór pontozó skála) a III. motoros része pontos információt ad a motoros teljesítmény, a mozgáskészség aktuális állapotáról.

 • Hoehn –Yahr beosztás a klinikai tünetek mellett azt értékeli, hogy a beteg munkaképessége, önállósága a mindennapi életben milyen mértékben megtartott. Alkalmas a progresszió megítélésére.
 • Webster skálát a Parkinson-kór súlyosságának felmérésére dolgozták ki. Az állapot előrehaladásával a pontszám növekszik.
 • Levodopa teszt: a vizsgálat előtti 24 órában minden gyógyszert elhagyunk. A Webster értékelő skála szerint a tesztgyógyszer bevétele előtt vizsgáljuk meg a beteget, majd 2×250 mg Madopart, vagy 2×275 mg Sinemetet kap a beteg. Mozgásteljesítmény maximális javulásakor (45-150 perc elteltével) megismételjük a vizsgálatot értékelő skála segítségével. A teszt akkor pozitív, ha a javulás eléri a 25%-ot.
 • Apomorfin teszt: A vizsgálat előtti 24 órában felfüggesztjük a gyógyszereket, de ez alatt a beteg 8 óránként 20mg Motiliumot kap. A gyógyszerbeadást megelőzően elvégezzük a vizsgálatot, majd a beteg 2 mg Apomorfint kap subcutan. Ezt követő 30-60-120 percben végezzük el ismét a vizsgálatot. 25%-os javulás pozitív eredményt jelent.
 • Írásvizsgálat: a beteg leírja nevét, spirál teszt rajzolása

Képalkotó vizsgálatok

 • CT és MRI vizsgálatokkal egyéb organikus idegrendszeri betegségeket zárunk ki.
 • SPECT vizsgálat: ettől a regionális vérátáramlás vizsgálattól csak indirekt információt kapunk egyéb betegségekről.
 • A PET vizsgálat, ha isotoppal jelölt levodopát alkalmazunk jelzőanyagként, a nigrostriális rendszer in vivo megjelenítésére alkalmas.

Electrofiziológiai vizsgálatok

 • Tremorometria: a tremor frekvenciájának és amplitúdójának mérése.
 • Polymyographia: több izomról egy időben elvezetett EMG adatok a tremor frekvenciájáról, az izomkontrakciók időtartamáról, az antagonista izmok működésének fázis- és koherencia viszonyairól.
 • EEG vizsgálat: a corticalis tremor diagnózisához EMG-vel együtt. Fokális motoros rohamok kimutatása.

Tremorometriát ma inkább a modern számnítógépes mozgáskövető rendszerekkel és komputeres mozgáselemzéssel végezzük

Neuropszichológiai vizsgálatok

Gondolkodás vizsgálata: MAWI (Magyar Anyagon standardizált Wesler- féle Intelligentia teszt), aven-teszt

Életkorhoz nem kötött skálák: Mini Mental State (MMS), Hachinski- féle dementia skála, Globális Deteriorisatiós Skála (GDS)

Memória vizsgálatok

Viselkedés memória vizsgálata: Rivermaed Viselkedés Memória Teszt, Visuospatialis memória, Rey- complex, Bender-Gestal teszt, Visuál interferncia

Genetikai vizsgálatok

Familiáris PK eseteiben ma már elvégezhető az alfa-synuclein és a parkin gén mutációinak a vizsgálata.

  A Neuromed Magánrendelő munkatársainak célja pácienseink magas szintű ellátásának biztosítása.
  Szolgáltatások között: mély agyi stimuláció (DBS) műtéti kivizsgálás Parkinson-kór, tremor, disztónia és más típusú mozgászavar miatt. Elbírálás gerincvelő stimuláció (SCS) előkészítése csillapíthatatlan fájdalom kezelésére. Műszeres remegés vizsgálat, tremorometria, mozgáselemzés. Műtét utáni agyi és gerinc pacemaker beállítás. Idegsebészeti agyműtét és gerincműtét előtti kivizsgálás, műtéti elbírálás és műtét utáni követés. Gyógytorna, fizikoterápia, transzkraniális egyenáram kezelés Parkinson kórban, CT és MR vizsgálatok szervezése rövid előjegyzéssel.

  NeuroMed Magánrendelő

  1026 Budapest, Júlia utca 2/C
  tel: +36 20 237 0344
  email: neuromed@parkinson.hu