Egyéb vizsgálatok

Elektrofiziológiai vizsgálatok

  • Tremorometria: a tremor frekvenciájának és amplitúdójának mérése EMG (elektromiográfia) alapján. Ritkán végzik, szoftveres elemzés nem mindenhol áll rendelkezésre.
  • Polymyographia: több izomról egy időben elvezetett EMG adatok a tremor frekvenciájáról, az izomkontrakciók időtartamáról, az antagonista izmok működésének fázis- és koherencia viszonyairól.
  • EEG vizsgálat: a corticalis tremor diagnózisához EMG-vel együtt. Fokális motoros rohamok kimutatása.

 

Neuropsychológiai vizsgálatok

Gondolkodás vizsgálata: MAWI (Magyar Anyagon standardizált Wesler- féle Intelligentia teszt), aven-teszt

Életkorhoz nem kötött skálák: Mini Mental State (MMS), Hachinski- féle dementia skála, Globális Deteriorisatiós Skála (GDS)

Memória vizsgálatok

Viselkedés memória vizsgálata: Rivermaed Viselkedés Memória Teszt, Visuospatialis memória, Rey- complex, Bender-Gestal teszt, Visuál interferncia, Órarajzolás teszt.

Depressió vizsgálata: Montgomery-Asberg, Beck-féle önértékelő teszt

 

Genetikai vizsgálatok

Familiáris PK eseteiben ma már elvégezhető az alfa-synuclein és a parkin gén mutációinak a vizsgálata.

Copyright © 2020 dr. Valálik István - Parkinson sebészet. Minden jog fenntartva.