Diagnosztika

A klinikai diagnózisa a tüneteken alapul. A biztos diagnózis csak szövettani vizsgálat alapján állítható fel. A jellemző elváltozások: a substantia nigra meghatározott lokalizációjú, melanin tartalmú idegsejtjeinek degeneratív pusztulása, a pusztuló neuronokban zárványok (Lewy- testek).

A diagnózis felállításához elengedhetetlen a többszöri vizsgálat és a beteg hosszú távú követése.

Klinikai diagnosztikai kritériumok

1. Motoros alaptünetek

hypokinesis/ bradykinesis: nehéz a tanult, automatikus mozgások (pl. járás) megkezdése és megállítása

a mozgás lelassul (csökken a mozgás amplitúdója)

rigor: a flexorok és extensorok egyidejű tónusfokozódása

nyugalmi tremor: leggyakrabban a kezekben és az ajakban jelentkezik. A kezekben gyakran stereotyp mozgást, pl. pilulasodrást utánoz.

tartási instabilitás: megjelenése progresszióra utal.

A diagnózis felállítható, amennyiben:

 • ˇ        hypokinesis és még legalább egy alaptünet jelen van
 • ˇ        ha az első vizsgálatkor: egy alaptünet klinikailag lehetséges
 • ˇ        két alaptünet klinikailag valószínű
 • ˇ        három vagy több tünet jelenléte klinikailag biztos PK-t támaszt alá

A diagnózist megerősítik az ún. prospectiv diagnosztikai kritériumok is.

 • ˇ        szigorúan féloldali kezdet
 • ˇ        nyugalmi tremor
 • ˇ        progresszív kórlefolyás
 • ˇ        a levodopa hatékony, hatékonysága öt év után is megfigyelhető
 • ˇ        5-6 éves levodopa kezelés után követő motoros fluktuáció alakul ki

2. Klinikai vizsgálatok

UPDRS (Unified Parkinsons Disability Rating Scale /egységes Parkinson –kór pontozó skála) a III. motoros része pontos információt ad a motoros teljesítmény, a mozgáskészség aktuális állapotáról.

 • ˇ        Hoehn – Yahr beosztás a klinikai tünetek mellett azt értékeli, hogy a beteg munkaképessége, önállósága a mindennapi életben milyen mértékben megtartott. Alkalmas a progresszió megítélésére.
 • ˇ        Webster skálát a PK súlyosságának felmérésére dolgozták ki. Az állapot előrehaladásával a pontszám növekszik.
 • ˇ        Levodopa teszt: a vizsgálat előtti 24 órában minden gyógyszert elhagyunk. A Webster értékelő skála szerint a tesztgyógyszer bevétele előtt vizsgáljuk meg a beteget, majd 2x250 mg Madopart, vagy 2x275 mg Sinemetet kap a beteg. Mozgásteljesítmény maximális javulásakor (45-150 perc elteltével) megismételjük a vizsgálatot értékelő skála segítségével. A teszt akkor pozitív, ha a javulás eléri a 25%-ot.
 • ˇ        Apomorfin teszt: A vizsgálat előtti 24 órában felfüggesztjük a gyógyszereket, de ez alatt a beteg 8 óránként 20mg Motiliumot kap. A gyógyszerbeadást megelőzően elvégezzük a vizsgálatot, majd a beteg 2 mg Apomorfint kap subcutan. Ezt követő 30-60-120 percben végezzük el ismét a vizsgálatot. 25%-os javulás pozitív eredményt jelent.
 • ˇ        Írásvizsgálat: a beteg leírja nevét, spirál teszt

Képalkotó vizsgálatok

 • ˇ        CT és MRI vizsgálatokkal egyéb organikus idegrendszeri betegségeket zárunk ki.
 • ˇ        SPECT vizsgálat: ettől a regionális vérátáramlás vizsgálattól csak indirekt információt kapunk egyéb betegségekről.
 • ˇ        A PET vizsgálat, ha isotoppal jelölt levodopát alkalmazunk jelzőanyagként, a nigrostriális rendszer in vivo megjelenítésére alkalmas.

Electrophysiológiai vizsgálatok

 • ˇ        Tremorometria: a tremor frekvenciájának és amplitúdójának mérése.
 • ˇ        Polymyographia: több izomról egy időben elvezetett EMG adatok a tremor frekvenciájáról, az izomkontrakciók időtartamáról, az antagonista izmok működésének fázis- és koherencia viszonyairól.
 • ˇ        EEG vizsgálat: a corticalis tremor diagnózisához EMG-vel együtt. Fokális motoros rohamok kimutatása.

Neuropsychológiai vizsgálatok

Gondolkodás vizsgálata: MAWI (Magyar Anyagon standardizált Wesler- féle Intelligentia teszt), aven-teszt

Életkorhoz nem kötött skálák: Mini Mental State (MMS), Hachinski- féle dementia skála, Globális Deteriorisatiós Skála (GDS)

Memória vizsgálatok

Viselkedés memória vizsgálata: Rivermaed Viselkedés Memória Teszt, Visuospatialis memória, Rey- complex, Bender-Gestal teszt, Visuál interferncia

Genetikai vizsgálatok

Familiáris PK eseteiben ma már elvégezhető az alfa-synuclein és a parkin gén mutációinak a vizsgálata.

Copyright © 2020 dr. Valálik István - Parkinson sebészet. Minden jog fenntartva.